ПОГЛЕДЪТ

Погледът навътре
вижда и външното,
а погледът навън
не вижда вътрешното.

Категория: