ДЕМОКРАЦИЯ

Можеш да говориш
и да правиш можеш
всичко, което искаш,
само да не пречиш
и да не ограбваш...

Категория: