ПОБРАТИМИ

Побратимени
са управниците и
престъпниците...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ПОБРАТИМИ

Управниците
са побратимите на
престъпниците...“ :

побратимите
на престъпниците са
управниците

Добър вариант, rhymefan! Мслех и аз за него. В единия случай
акцентът пада на управниците, а в другия на престъпниците...

опит за уравновесителен вариант:

престъпниците
и управляващите са
побратими

Този хайку-вариант е брилянт!
Благодаря, rhymefan!
Престъпниците
и управляващите
са побратими...

опит за преход
от „танка“ към ритмика
в рамка на „хайку“ :

на римата и
ритмиката робувам
доброволно и

затова още една
разновидност предлагам:

побратими са
управляващите и
престъпниците

Pages