ПОЛИТИКАТА

Политиката е като преизподнята -
най-грешните попадат в нея...

Категория: