ДУМИТЕ

Думите трябват, за да изразяваме
трябващите действия, за да бъдем
единни и различни едновременно...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ДУМИТЕ

Думите трябват, за да изразим
какви действия трябват, за да бъдем
единни и различни едновременно...“ - опит за „танка“ :

Думите трябват,
за да изразим какви
действия трябват,

едновременно за да
сме единноразлични...

Pages