МЕДИИТЕ

Коренът на медиите е мед:
колкото по-сладко говорят,
толкова повече лъжат...

Категория: