ЧОВЕЧНОСТ

Всеки се ражда човечен.
Някои са такива до края.
Трудно е, но е възможно!

Категория: