МЯРКАТА

Струването
е доброто,
надценяването -
злото...

Категория: