СПОРЪТ

С глупци дори
да не говориш,
но те говорят,
за да спориш...

Категория: