ЦЕЛТА

При неясна цел
царят не е гол,
а хитрец умел.

Категория: