ГОСТОПРИЕМСТВО

По словата посрещай,
а по делата изпращай!

Категория: