ОМРАЗАТА

Свободна стане ли омразата,
омразна става свободата...

Категория: