ИЗБОРНА ПОБЕДА

Всяка партийна победа
е във вреда на народа,
ако е в лична изгода...

Категория: