СМИСЪЛЪТ

Смисълът сигурно е
обичане и каляване...

Категория: