ПАРИТЕ

Парите на най-богатите
за войните и превратите
служат само на палатите.

Категория: