ВОТ И ЖИВОТ

Исторически вот
за по-добър живот
на нашия народ...

Категория: