СЪДБАТА

Подкупва всичко парата,
освен пръста на съдбата...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„СЪДБАТА

Подкупва всичко парата,
освен съвестта на съдбата...“ :

всички подкупва
парата освен съвестта
на съдбата

Pages