ПРИЛИКИ

Едни са като парата,
а други като душата,
която притежават...

Категория: