ОРИСИЯ

Който род е
зачертал,
нечий роб е,
а не крал...

Категория: