ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Лъжата и истината
се виждат на светло...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Лъжата и истината
се виждат на светло...“ :

просветление -
лъжа и истина - на
светло! виждат се

Pages