АЛЧНОСТ

Причините
за злото
са жадните
за злато...

Категория: