БРАКЪТ

Бракът за жената
и мъжа е желателен,
но заради децата
става задължителен.

Категория: