ДАРЯВАНЕ

Дарява сърцето,
а не портмонето.

Категория: