СВОБОДАТА

Свободен на властник не кимва,
а робът пред властника климва...

Категория: