СЪПРИЧАСТНОСТ

И злият влиза
в положение,
когато влезе
в затруднение...

Категория: