ВОЙНИ

Богати, духом бедни,
разпалват пак войни,
за алчните са вредни
свободните страни.

Категория: