БУДНИ И СПЯЩИ

Няма гладни заспали,
но има спящи преяли...

Категория: