МЕЧТИ

Всички мечтаят,
а мечтите желаят
вечно да траят...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„МЕЧТИ

Всички мечтаят,
а мечтите желаят
вечно да траят...“ :

Всички мечтаят,
а вечно мечтите - да
траят желаят!...

Благодаря, rhymefan!
Явно мечтите желаят
хората вечно да мечтаят...

Pages