БОГАТСТВО

Богатството
не е златото,
а щастието
на детството...

Категория: