НЕЩО ИЛИ НИЩО

"За мъртвите добро или нищо!"
Всяко нещо тръгва от нещо,
а всяко нищо води към нищо.
Единственото нещо е доброто...

Категория: