ИНТЕРЕСИ

"Няма вечни приятели,
има вечни интереси" -
материални и духовни...

Категория: