ЩАСТИЕТО

Щастието е син на
дълголетното и внук
на преживяното...

Категория: