ПРИЯТЕЛИ

Искрените имат малко,
но искрени приятели,
неискрените също имат
малко, но неискрени...

Категория: