ДИМОКРАЦИЯ

Когато някой върши,
което друг не върши,
значи никой не върши,
което трябва да върши...

Категория: