ВИНОВНИТЕ /по rhymefan//

"Бесило направете
за кралете!" - Петьофи.
Виновните са
хората, царете щом
са неподвластни...

Категория: