РАЙСКА ДЪРЖАВА

Ако всеки върне,
което присвоява,
България ще стане
райска държава...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„РАЙСКА ДЪРЖАВА

Ако всеки върне,
което присвоява,
България ще стане
райска държава...“ :

Родино, в теб не
се ли присвоява, ти
си рай-държава!

Държава-рай си
ти, Родино, в теб не се
ли присвоява!

Родино, ти си
рай-държава, в теб не се
ли присвоява

...............................................

Райска държава -
България! В нея не
се присвоява!

Pages