КРИТИКЪТ

Критика прилича на крика:
въздига и сваля простака...

Категория: