СУЕТАТА

Суетата е сестра
на красотата, но
доста по-грозна...

Категория: