КОЙ ЩЕ Е ШЕФ НА БНТ?

Цената е сто милиона,
но борбата според канона
е кой ще пее от амвона...

Категория: