ПЪТЕКА

Не загубвай човека,
той е вътре пътека
към човечна посока.

Категория: