ЛЪЖЛИВИТЕ

Най-лъжливите
са алчните хора,
а правдивите
ги чака затвора...

Категория: