КАКВО Е ЖИВОТЪТ?

Правим изкуствени ръце, крака и сърца,
но не можем да им вдъхнем живот. Каква
е тази магия, наречена Живот и защо да
няма нещо по-висше от нас, наречено Бог?

Категория: