НАДЕЖДИ

Някой от шоу
ще казва "бау",
наместо "мяу"...

Категория: