ИСТОРИЯТА

Някои пишат историята
не според фактите,
а според банкнотите...

Категория: