НРАВЪТ

Вчера - едно,
днеска - друго,
утре - трето.
Вълк козина мени,
но нрава - не...

Категория: