"ДЪРЖАВАТА СЪМ АЗ!"

Азът само управлява,
но не става държава,
колкото да се напъва.

Категория: