ВИНОВНИЯТ

Виновен ли съм аз,
когато съм правдив,
че властника е крив?

Категория: