СВОБОДА НА СЛОВОТО

Днес свобода на словото
значи свобода на думите
и свобода на глумите...

Категория: