"КАПИТАЛЪТ"

Маркс трудове създава
гневът да отклонява
от хидрата стоглава.

Категория: