"МЯРА СПОРЕД МЯРА!"

Не обвинявай,
но преценявай
дали са хора,
или за затвора.

Категория: